Renta rodzinna wdowy jako źródło dochodu do kredytu

W Polsce w 2014 roku, według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do renty rodzinnej miało 1,273 miliona świadczeniobiorców. Średnia wysokość takiego świadczenia wynosiła 1729 zł brutto. Często stanowiła ona jedyne źródło dochodu nie tylko dzieci, ale i innych osób, dla których ustawodawca przewidział prawo do pobierania tego typu świadczenia po zmarłym członku rodziny.

Kto może starać się o rentę rodzinną?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury ( w tym emerytury pomostowej, renty z tytułu niezdolności do pracy), albo spełniała warunki do przyznania któregokolwiek ze świadczeń, traktując, że zmarły był całkowicie niezdolny do pracy. Przysługuje ona także uprawnionym w przypadku, gdy osoba, w chwili śmierci, pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub świadczenie kompensacyjne (dla nauczycieli).
Osobą uprawnioną do renty rodzinnej jest:

– dziecko do ukończenia 16 roku życia, chyba że udokumentuje naukę w szkole (nie jest istotny tryb nauki) – do ukończenia 25 lat,
– wnuki i rodzeństwo
– wdowa/wdowiec jeśli w dniu śmierci małżonka ukończyli 50 lat, lub wychowuje co najmniej 1 dziecko uprawnione do renty po zmarłym. Jeżeli nie spełniony jest warunek wieku, ale w okresie 5 lat od dnia zgonu współmałżonka ukończy 50 lat, ZUS przyzna jej rentę
– rozwiedziony małżonek lub w przypadku orzeczonej separacji, o ile spełni warunki powyższe i wykaże, że na dzień zgonu małżonka miał/miała ustalone prawo do alimentów zasądzonych, lub ustalonych w formie ugody
– rodzice zmarłego, o ile przed śmiercią ubezpieczony przyczyniał się do ich utrzymania.

Wszystkim uprawnionym osobom przysługuje jedna renta łączna, która podlega ewentualnemu podziałowi. I tak renta rodzinna wynosi:
– dla jednej osoby 85 % świadczenia, które pobierałby zmarły
– dla dwóch osób 90%
– dla trzech i więcej osób 95% świadczenia.

Renta rodzinna uznawana jest przez banki jako stałe (lub jeśli przyznana jest na czas określony – do daty przyznania) źródło dochodu, na podstawie którego obliczają, między innymi, zdolność kredytową. Tak więc wdowa, o ile renta przysługuje tylko jej ( a nie np. dzieciom zmarłego, dla których wdowa jest jedynie wówczas zarządcą), może legitymować się tym dochodem podczas starania o kredyt. Warto jednak pamiętać, że sam dochód to zbyt mało dla banku. Dla pozytywnej decyzji istotna jest, jak przy każdym kredycie, historia kredytowa, a także inne informacje dotyczące wydatków i innych obciążeń, także odziedziczonych po zmarłym.

Sprawdź najnowsze porównywarki:
Porównywarka pożyczek gotówkowych 2023
Porównywarka kredytów gotówkowych 2023
Porównywarka kont osobistych 2023
Porównywarka kart kredytowych 2023

Portal Mobilbank.pl specjalizuje się w prezentacjach banków z Kielc z urządzeniach mobilnych. W naszym serwisie znajdziesz atrakcyjne kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, darmowe konta osobiste, konta dla młodzieży od 13 roku życia, lokaty bankowe na rok, karty płatnicze VISA oraz MasterCard. Jeśli masz wątpliwości, zawsze możesz skorzystać z pomocy konsultantów i ekspertów finansowych, którzy znajdą dla Ciebie najkorzystniejsze rozwiązanie. Dzięki specjalistom zaoszczędzisz czas i unikniesz niepotrzebnego stresu. Zapraszamy!

POMOC EKSPERTAKONTAKT
+